TUNDED UDUS                
                                                     

Nii suurtel kui väikestel tekib mõnikord olukordi, kus me peame tõtt vaatama mingisuguse hirmuga, on see siis meie kujutluse vili või mingi tõeline juhtum. Hirmul on suured silmad! Aga kas kõik on ikka päris nii, nagu me tihti olukordi näha tahame või ette kujutame? Kuidas võib hirm ka meile abiks olla?
Koos lastega leiame võimalusi, kuidas oma kartustega hakkama saada. Teeme seda läbi olukordade, mis antud hetkel ka meid ennast puudutavad. Lastepäraselt, kõrvutades ka reaalsust - ilma hirmuta!
See on lugu sõprusest, hoolivusest ja julgusest.

Kui hämarus on laotund üle maa
ja astuda ei julge sõbra poole
siis vaata, hele täht on saatmas maad
 sa julgelt anna ennast tema hoolde
Teel kohtad õige mitmeid uduloore
su hinge tekib äkki mingi koorem
 sa kardad, et kõik pole päris nii,
 et teadmata jääb olemise piir...

...nüüd udu hajund, tee on jälle helge
ja tähistaevas maa on teinud valgeks
 Sa astud julgelt, sest sa tunned nii,
 et sinu jaoks kõik tunded on nüüd priid